Oyunun butunlugu, ongorulemeyen sonuclar? ve tum oyuncular icin esit kazanma sans?n? garanti eden sertifikal? bir rastgele say? ureteci ile saglan?r. Oyun yaz?l?m?, sistemin herhangi bir manipulasyonunu d?slamak icin bag?ms?z duzenleyiciler taraf?ndan kapsaml? bir sekilde test edilmistir. Ek guvenlik onlemleri aras?nda modern ag guvenlik duvarlar?, DDoS sald?r?lar?na kars? koruma ve diger guvenlik teknolojileri yer almaktad?r.